A-B Testing

A-B Testing
A B als methode in plaats van tool
De gemiddelde consument wordt steeds veeleisender. De spanningsboog op het gebied van informatieverstrekking wordt als maar korter. Dit doet een beroep op de creativiteit en klantgerichtheid van de aanbieder. Een AB test wordt vaak gebruikt als losstaand doel. Dus simpelweg om te kiezen welke van de varianten het meeste conversie oplevert. U kunt AB testen ook zien als een methode. Zo zou het enorm interessant kunnen zijn om eens te kijken hoe u AB testen breder in kunt zetten binnen uw organisatie.

Wie v.s. wat?
U begint altijd met het analyseren of bepalen van de gebruiker. Dat is degene die daadwerkelijk met uw boodschap in contact komt. Het verzenden van een boodschap heeft weinig nut als de ontvanger geen interesse heeft. Sterker nog als uw boodschap te vaak irrelevant is voor de ontvanger dan wordt u als afzender oninteressant bevonden, ongeacht wat u te zeggen heeft. U wilt erachter komen wie uw klanten zijn en welke directe en latente behoeften ze hebben zodat u hierop kun anticiperen bij het ontwikkelen van uw boodschap. Er zijn verschillende manieren die u helpen de zicht te krijgen op de behoeften van uw klanten. U kunt nooit te veel weten van uw klant. Het structureren en archiveren van klantinformatie is een essentieel onderdeel om daadwerkelijk diepere inzichten te vergaren uit uw klantdata.

Beredeneerde gok.
Een vast onderdeel in het proces van AB tests is development. Dit is vaak een dynamisch onderdeel waar meerdere stakeholders bij betrokken zijn. De dynamiek doet een beroep op de flexibiliteit en betrouwbaarheid van uw developers. Klantdata kan dienen als een rode draad bij de development van u communicatiemiddel.

U gaat niet voor niets testen dus dat wil zeggen dat niet alles zeker is. U doet in deze fase een beredeneerde en hoopt op succes. Het is aan te bevelen om kennis en ervaring van stakeholders en klantdata te bundelen en gebruiken om zoveel mogelijk aannames uit te sluiten.

Test uw tests
Voor uw het gekozen communicatiemiddel aanbiedt aan de gebruiker voor testing dient u zelf eerst te testen of het middel functioneel is en of dat de data die u wenst uit te lezen daadwerkelijk uit te lezen valt door uw analyseoplossing. Denk bijvoorbeeld aan de technische implementatie van de tools die nodig is om inhoudelijke data te kunnen vergaren. Zoals tagmanagement.

Analyseer en verbeter.
U kunt enorm veel data vergaren uit de AB tests. De vraag is meer wat u met die data kunt en hoe u deze interpreteert. Er zijn verschillende tools beschikbaar die u hierbij kunnen helpen. Door deze tools te combineren met juiste de kennis en ervaring is het mogelijk om de vertaalslag te maken van rauwe data naar concrete inzichten. De vergaarde data dient als aanvulling op de data die reeds beschikbaar is. Het is raadzaam om alvorens u start met analyseren, goed na te denken over de tooling die u gaat gebruiken en hoe deze kunt integreren binnen uw bestaande processen. U wilt namelijk draagvlak creëren binnen de organisatie zodat u het maximale uit de door u gekozen tooling kunt halen.

Balans
Enerzijds is het belangrijk om te kijken naar de behoeften van uw gebruikers, anderzijds moeten deze behoeften wel aansluiten op uw propositie. Het is daarom een interessant spel om hierin een gezonde balans op te zoeken. Probeer niet naar de mond van uw gebruiker te praten maar probeer uw onderscheidende vermogen zo te presenteren dat het aansluit bij hun behoeften.

Integreer
Het is meer dan verstandig om AB testing als methode te integreren in uw werkproces. Hierdoor creëert u namelijk inzicht in uw testresultaten. Voor een deel zijn AB tests als een iteratief proces. Hiermee bedoel ik dat de data die u verzamelt helpt bij het verbeteren van standaard formats. Het zij bijvoorbeeld een micropagina of een e-mail.

Oefening baart kunst.
Rome is ook niet in een dag gebouwd. Verwacht niet direct gouden bergen. Hoe meer u test hoe meer u weet. Zorg dat resultaten goed documenteert. Gebruik best practices van jezelf en het internet. Vallen en opstaan.

Succes!

Tags :