St. Elisabeth Ziekenhuis Marcom

Details

Het St. Elisabeth ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis dat zich wil profileren als een aantrekkelijke werkgever. Dit wil men onder andere bereiken door hun loopbaanmogelijkheden inzichtelijk te maken en op een passende manier te communiceren naar hun doelgroep. Wervingsprobleem Op personeelsadvertenties voor de benodigde functies voor de CCU, de SEH en de IC komen weinig reacties van gekwalificeerden. Dit bevestigt dat ‘ de visvijver’, de arbeidsmarkt, ‘te leeg is’. De mogelijke oplossingen voor aanvulling van de benodigde functie zijn: - Vergroten van opleidingscapaciteit. - Flexibel opleiden waardoor personeel tussen SEH, IC en CCU kan worden uitgewisseld. - Externe werving. - Uitwisseling van personeel tussen ziekenhuizen. Aan de hand van de bovenstaande punten kunnen we constateren dat mobiliteit een belangrijke rol speelt binnen het St. Elisabeth ziekenhuis. Het creëren van mobiliteit binnen de organisatie kan leiden tot een verkleining van de wervingsproblematiek.   Vanwege de grote concurrentie op de arbeidsmarkt is het belangrijk om jezelf te kunnen onderscheiden. Het inzichtelijk maken en communiceren van loopbaanmogelijkheden wordt door de opdrachtgever gezien als een extra manier om zichzelf als aantrekkelijke werkgever te profileren richting de arbeidsmarkt en om mobiliteit binnen de organisatie te stimuleren. Om zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt en meer mobiliteit te creëren wil het St. Elisabeth ziekenhuis haar loopbaanmogelijkheden op een passende en aantrekkelijke manier communiceren richting hun doelgroep. De wens vanuit het St. Elisabeth is om deze loopbaanmogelijkheden te communiceren via een online kanaal. Omdat dit in verband met uitbreiding, onderhoud en budget de meest gangbare keuze is. De doelstelling voor de communicatie van de loopbaanmogelijkheden: - Meer mobiliteit te creëren. - Medewerkers bewust te maken m.b.t. de aanwezigheid van loopbaanmogelijkheden. - Personeel te werven. - Om de juiste medewerker op de juiste plek te krijgen. De doelgroepen voor communicatie: - Medewerkers van het St. Elisabeth ziekenhuis. - Publieksdoelgroepen en media. - Arbeidsmarkt: gekwalificeerde professionals in opleiding, studenten van zorgopleidingen en scholieren.   De primaire doelgroep zijn gespecialiseerd verpleegkundigen. Dit omdat personeelsvacatures binnen deze functies momenteel het moeilijkst vervulbaar zijn. Centrale boodschap: Als medewerker van het St. Elisabeth ziekenhuis heeft u tal van mogelijkheden op het gebied van mobiliteit. Zo is er enorm veel ruimte om bijvoorbeeld door te groeien binnen de organisatie en meer kennis op te doen doormiddel van scholingen. Het St. Elisabeth ziekenhuis stelt alles in het werk om de expertise, professionaliteit, samenwerking en tevredenheid van hun medewerkers te waarborgen. “De juiste medewerker op de juiste plek”   Hieronder ziet u het eindresultaat.   st-elisabeth-2   st-elisabeth-loopbaan1